CE Belgesi Nedir ?

CE BELGESİ NEDİR

 

CE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.

LVD TESTİ

AYDINLATMA ARMATÜRLERİ CE BELGESİ

 

Aydınlatma sektöründe CE işareti hakkında genel kanı, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilecek ürünlerin üzerinde bulunmasının zorunlu olduğudur.

Ancak bir aydınlatma armatürü yurt dışına ihraç edilmeyecek, yalnızca ülkemizde kullanılacak olsa da üzerinde CE işareti bulunması zorunludur.

CE, Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de satılan, üretilen, ithal ve ihraç edilen ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gerekliliklerine göre Avrupa Direktifleri şartlarını karşıladığını gösterir işaretlemedir

LVD TESTİ
LVD TESTİ

MAKİNE CE BELGESİ NEDİR

Makine CE Belgesi Avrupa Birliği'nin makine endüstrisi alanında ihracat yapan yabancı yatırımcılardan üretilen makineler için istediği belgedir. Bu belge, makinenin; üretiminde, kurulumunda ve kullanımında insan ve çevre sağlığını koruma altına alacak şekilde üretildiğini kanıtlayan bir sertifika türüdür.

CB BELGESİ NEDİR

 

CB Deney Sertifikası,elektrikli ve elektronik cihazların belgelendirilmesi ve uygunluk deneyleri ile ilgili IEC sistemine (IECEE-CB Certification Scheme) uygun olarak firma adına, muayene ve deney yapılan her ürün için ayrı ayrı düzenlenen ve üzerinde ürünün ticari markasını, sınıfını, tipini, türünü ve modelini belirten deney belgesidir.

IECEE CB ürünü katılımcı ülkelerin ve temsilci belgelendirme kuruluşlarının onayladığı ortak bir anlaşmadır. CB belgelendirmesi elektrik ve elektronik ürünleri kapsar.

Bu ürün, ticaret önündeki engelleri kaldırmayı ve global uyumu artırmayı amaçlar. CB belgelendirmesi taşıyan her ürün, dünya çapındaki laboratuarlar ve belgelendirme kuruluşları tarafından da uluslararası güvenlik belgelendirmelerine uygun olarak kabul görecektir.

Bu ürünün temel amacı, katılımcı ülkeler arası ticareti kolaylaştırmak, uluslararası çapta standartların uyumluluğunu artırmaktır. CB belgelendirmesi taşıyan herhangi bir ürün bunları kullanarak, katılımcı herhangi bir ülkede uluslararası belgelendirme hizmetinden yararlanabilir. Bu işlem de diğer katlılımcı ülkelerdeki özel belgelendirme süreçleriyle ilişkide, hem vakit hem de parasal olarak size avantaj sağlar.

 CB Deney Belgesi, ilgili deney raporu ile birlikte geçerlidir.

EMC TESTİ NEDİR
 

EMC Testi, bir cihazın veya sistemin elektromanyetik uygunluğunun kontrol edildiği testlerdir. Elektromanyetik Uyumluluk Testlerinde, herhangi bir elektrikli ve elektronik cihazın veya sistemin, ortamdaki diğer cihaz veya sistemlerden etkilenmeden ve bunları etkilemeden çalışması hedeflenir. EMC Testi uygulamalarında kullanılan standartlarda belirtilen test limit değerleri ve test yöntemleri, cihaz veya sistemin özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. EMC Testi, genel olarak Bağışıklık ve Emisyon Testi olarak iki kategoride incelenir.

spotlight-465346_1920.jpg

Bağışıklık Testleri 

Bağışıklık Testleri, elektrikli ve elektronik cihazların veya sistemlerin, ortamdaki diğer cihaz veya sistemlerden etkilenmeden, istenilen koşullar altında düzgün çalışması için gerçekleştirilen EMC Testleridir. Bu testleri de kendi içerisinde, sürekli ve süreksiz (geçici rejim) olarak iki kategoride inceleyebiliriz. Laboratuvarımızda gerçekleştirdiğimiz EMC Bağışıklık Testleri şunlardır:

 • Elektrostatik Boşalma (Electrostatic Discharge (ESD) Testi

 • Işıyan, RF, Elektromanyetik Alan (Radiated Immunity) Testi

 • Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Ani Darbe (Electrical Fast Transients / Burst) Testi

 • Ani Yükselmeler (Surge) Testi

 • RF Alanlar Tarafından İletilen Bozulmalar (Conducted Immunity) Testi

 • Şebeke Frekansındaki Manyetik Bozulmalar (Magnetics) Test

 • Gerilim Çukurları ve Kısa Kesintiler (Voltage Dips and Interruptions) Testi

LVD TESTİ

Emisyon (Yayılım) Testleri

Emisyon Testleri, Elektrikli ve elektronik cihazların veya sistemlerin, ortama yaydığı manyetik gürültülerin ölçüldüğü EMC Testleridir. Bu testleri de kendi içerisinde kablo ve hava yoluyla yapılan emisyon testleri olarak iki kategoride inceleyebiliriz. Laboratuvarımızda gerçekleştirdiğimiz EMC Emisyon Testleri şunlardır:

 • Işınım Yoluyla Yayılım (Radiated Emission) Testi

 • İletim Yoluyla Yayılım (Conducted Emission) Testi

 • Harmonikler (Harmonics)

 • Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma (Flicker) Testi

 • Bozulma Gücü (Disturbance Power)

 • Tıkırtı (Click) Testi

Güncel Akreditasyon standartları

Aydınlatma Armatürleri ve 
Aydınlatma Lambaları    Işık ve aydınlatma - Lambaların ve 
armatürlerin fotometrik verilerininin 
ölçülmesi ve sunulması - Bölüm 1: Ölçme 
ve dosya biçimi    TS EN 13032-1

EN 13032-1
Aydınlatma Armatürleri ve 
Aydınlatma Lambaları    Işık ve aydınlatma - Lambaların ve 
armatürlerin fotometrik verilerinin 
ölçülmesi ve sunulması - Bölüm 2: İç ve 
dış mekan iş yerleri için verilerin 
sunulmas    TS EN 13032-2

EN 13032-2
Aydınlatma Armatürleri ve 
Aydınlatma Lambaları    Işık ve aydınlatma - Ölçme ve lambaları ve 
armatürlerin fotometrik verilerin sunumu 
- Bölüm 4: LED lambalar, modülleri ve 
armatürler    TS EN 13032-4

EN 13032-4
Aydınlatma Armatürleri ve 
Aydınlatma Lambaları    Katı Hal Aydınlatma Armatürleri için 
Elektriksel ve Fotometrik Ölçümler    ANSI IES LM-79-19
Aydınlatma Armatürleri ve 
Aydınlatma Lambaları    LED Paketleri, Diziler Ve Modüllerin Işık 
Akısı Ve Renk Sürekliliğini Ölçme    ANSI IES LM-80-20
Aydınlatma Armatürleri ve 
Aydınlatma Lambaları    LED Işık Kaynaklarının Uzun Süreli Lümen 
Sürekliliğinin Tasarlanması    ANSI IES TM-21-19
Aydınlatma Armatürleri ve 
Aydınlatma Lambaları    LED Lambaların Ve Armatürlerin Uzun 
Süreli Işık Akısının Sürekliliğinin 
Tasarlanması    IES TM-28-20

Aydınlatma Armatürleri ve 
Aydınlatma Lambaları    LED Lambaların, Işık Motorların ve 
Armatürlerin Işık Akısı ve Renk 
Sürekliliğinin Ölçülmesi    ANSI IES LM-84-20
Aydınlatma Armatürleri ve 
Aydınlatma Lambaları    LED Işık Motorlarının ve elektrik ve 
Fotometrik Özellikler İçin Sıcaklığın Bir 
Fonksiyonu Olarak LED Lambaların 
Karakterizasyonu    ANSI IES LM-82-20
Aydınlatma Armatürleri ve 
Aydınlatma Lambaları    Aydınlatma Armatürleri 
Performans-Bölüm 1: Genel Gereksinimler    IEC 62722-1

SASO-IEC-PAS-62722-1
Aydınlatma Armatürleri ve 
Aydınlatma Lambaları    LED Aydınlatma Armatürleri için 
Elektriksel ve Fotometrik Ölçümler    IEC 62722-2-1

SASO-IEC-PAS-62722-2-1
Aydınlatma Armatürleri ve 
Aydınlatma Lambaları    Genel Aydınlatma için LED Modülleri 
Performans Gereksinimleri    IEC 62717

SASO-IEC-PAS-62717
Aydınlatma Armatürleri ve 
Aydınlatma Lambaları    Genel aydınlatma amaçlı , besleme 
gerilimi 50 V üzerinde olan kendinden 
balastlı LED lambalar- Performans 
gereklilikleri    TS EN 62612
Lambalar    Lambaların Enerji Etiketlemesi    SASO 2870

Aydınlatma Armatürleri ve 
Aydınlatma Lambaları    Energy Effıcıency, Functıonalıty And 
Labellıng Requırements For Lıghtıng 
Products Part 2    SASO 2902