ENEC BELGESİ NEDİR

ENEC programı, 30 yıla yakın bir süredir uygulanan ve elektrikli ve elektronik ürünler için yüksek kaliteli bir Avrupa işaretleme sistemidir. Bir ENEC belgesi, bu markayı taşıyan ürünün, ilgili tüm Avrupa güvenlik standartlarına uygun olduğunu kanıtlamaktadır. Genelde firmaların kendi kendilerini onayladıkları zorunlu bir sistem olan CE işaretleme sisteminin aksine ENEC markası, sadece bağımsız ve tarafsız hareket eden yetkili kuruluşlar tarafından verilen gönüllü bir sertifikadır. ENEC belgesi, ürünlerin ve üretim süreçleri için sürekli kalite güvencesi sağlamaktadır.

Kısaca Avrupa Normları Elektrik Sertifikasyonu (ENEC), lambaların, ofis cihazlarının ve anahtarlar ve kablolar gibi bileşenlerin belgelendirilmesini düzenlemektedir. Bir ENEC belgesi almak için ürünlerin yürürlükte olan Avrupa standartlarına uygun olması gerekmektedir. Bunlar, üretim süreçleri için bir kalite yönetim sistemi kullanılmasını içermektedir. Yetkili belgelendirme kuruluşları, bu sistemin gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak için üretici firmada düzenli denetimler gerçekleştirmektedir.

Esas olarak ENEC belgesi kapsamına giren ürünler şunlar olmaktadır:

 • Armatürler ve ilgili bileşenler

 • Güvenlik transformatörleri

 • Güç kaynağı birimleri

 • Ev aletleri için anahtarlar

 • Enformasyon teknolojileri ekipmanı

 • Otomatik elektrik kontrolleri

 • Ev ürünleri

 • Bağlama elemanları, bastırma kapasitörleri ve filtreler

ENEC sertifikasyon programı ilk uygulamaya başladığı zaman sadece armatürleri ve bileşenlerini kapsıyordu. Ancak bugün ENEC markasının kapsamı, bilgi teknolojisi ve elektrikli işletme ekipmanlarını da içerecek şekilde genişletilmiştir. ENEC belgesi, bir yandan da ürünlerin kalitesinin korunmasını sağlayan üretim kontrolü süreçlerini içermektedir.

ENEC belgesine sahip olmanın firmalara sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Sadece tek bir belge ile Avrupa ülkelerinde ve Avrupa dışında birçok pazara güvenli erişim sağlanmaktadır

 • Baştan sona incelenen ve takip edilen ürünlerle, firmalar marka imajlarını güçlendirmektedir

 • Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlükte olan düşük voltaj direktifine uygunluk sağlanmaktadır

 • Avrupa güvenlik standartlarına uyum kanıtlanmaktadır

 • Üretici firmaların sorumluluk riskleri en aza indirilmektedir

 • Pazara hızlı erişim sağlanması bakımından firmalar kısa denetim sürelerinden yararlanmaktadır

 • ENEC markası firma adına güven oluşturmaktadır

 • Piyasa gözetimi yapan resmi kuruluşlara yardımcı olunmaktadır.

Satış Temsilcisi : +90 (553) 986 92 42

Tel                     : +90 216 393 55 61

E-Mail               : umit.aligul@ptctesting.com