ROSH TESTİ

RoHS, Avrupa Birliği tarafından dikte edilen; elektronik cihaz üretiminin çevreye zarar vermemesi için, sağlığa zararlı maddelerin elektrikli ve elektronik ürünlerdeki kullanım miktarlarını kısıtlayan direktifdir.İngilizce Restriction of Hazardous Substances Directive (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama) kelimesinin baş harflerinden oluşur.

RoHS direktifi, aşağıdaki ürünler için geçerlidir:

Ev cihazları

Bilgi teknolojisi ve telekomünikasyon teçhizatı

Tüketici elektroniği

Aydınlatma montajı

Elektrikli aletler

Oyuncaklar

Spor ve boş zaman teçhizatı

Otomatik satış makineleri

Filaman lambalar

RoHS kuralları birçok kişi tarafından “kurşunsuz üretim” gibi algılansa da aslında sağlığa zararlı maddeler sadece kurşundan ibaret değildir. RoHS kapsamında kullanımı yasaklanan 6 madde ve müsaade edilen maksimum miktarlar şunlardır:

-Cd Cadmium %0.01 ppm

-Hg Mercury (cıva) %0.1 ppm

-Cr (VI) Hexavalent Chromium %0.1 ppm

-PBB Polybrominated Biphenyl %0.1 ppm

-PBDE Polybrominated Diphenyl Ether %0.1 ppm

-Pb Lead (kurşun) %0.1 ppm

ppm = parts per million (ağırlık cinsinden)

REACH NEDİR

REACH Tüzüğü, Avrupa Parlemantosu tarafından kabul edilmiş ve2007 yılında yürürlüğe girmiştir. AB Resmî Gazetesi'nin 29 Mayıs 2007 tarihli nüshasında son haliyle yayımlanmıştır. Tüzüğe göre, Avrupa Birliği üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve yılda bir tondan fazla kimyasal üretim veya ithalatı yapan tüm firmaların bu kimyasalları (AKA) yönetimindeki bir merkezî veri tabanına kaydettirmeleri gerekmektedir.

REACH, sadece ana kimya sanayinde faaliyet gösteren ihracatçılarımızı etkilememekte, kimyasal madde içeren her bir ürünün ihracatında, kimyasal madde miktarının yılda bir tonu aşması kaydıyla, söz konusu kimyasal maddenin kaydedilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla uygulama, tüm dünya ülkelerinin Avrupa Birliği ülkelerine olan kimyasal madde ihracatını doğrudan etkileyecektir.

Türkiye henüz AB’ye üye ülke olmadığından dolayı, reach sisteminin şu an için yurtiçi kimya üretimimize ve AB dışı ülkelere ihracatımıza kısa vadede doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır.

Fakat Türkiye’den AB’ye yapılacak kimyevi madde ihracatında, ihracatçı firmalarımızın, REACH Sisteminin gerektirdiği şekilde, ihraç edecekleri ürünleri Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (European Chemicals Agency – ECHA) kaydettirmeleri gerekmektedir.

İĞNE ALEVİ TESTİ

Bu standard, yangın tehlikesini bir simülasyon tekniği ile değerlendirmek için, arıza şartlarından kaynaklanabilecek küçük bir alevin etkisini simüle eden bir iğne alevi deneyini kapsar. Bu standard; elektroteknik donanıma, onun alt-ünitelerine ve bileşenlerine ve katı elektriksel yalıtım malzemelerine veya diğer yanabilir malzemelere uygulanır.

 

KIZARAN TEL DENEYİ

              IEC 60695’in bu bölümü, akkor tel ile tutuşma sıcaklığını (GWIT) tayin etmek amacıyla, tutuşabilirliğin denenmesi için katı elektriksel yalıtım malzemelerine veya diğer katı malzemelere ait deney numunelerine uygulanacak akkor tel deneyinin ayrıntılarını kapsar.

Satış Temsilcisi : +90 (553) 986 92 42

Tel                     : +90 216 393 55 61

E-Mail               : umit.aligul@ptctesting.com